اعضای کمیته سازش

ليست اعضاي کمیته سازش كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 dr-asadi آقای دکتر غلامرضا اسدی عضو اصلی کمیته سازش
 dr-eslami-ali آقای علی اسلامی بیدگلی عضو اصلی کمیته سازش
 babagolzadeh آقای عباس باباگل زاده عضو اصلی کمیته سازش
 963 خانم آرزو رضایی دبیر کمیته سازش
hamid-asadi  آقای حمید اسدی نماینده ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار
 dr-kabari آقای دکتر مجتبی کباری عضو علی البدل کمیته سازش