اعضای کمیته سازش

ليست اعضاي هیئت سازش كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 dr-asadi آقای دکتر غلامرضا اسدی عضو اصلی کمیته سازش
  آقای بهروز امیدعلی عضو اصلی کمیته سازش
 babagolzadeh آقای عباس باباگل زاده عضو اصلی کمیته سازش
 963 خانم آرزو رضایی دبیر کمیته سازش
 آقای حسین زارع نماینده ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار
 dr-kabari آقای دکتر مجتبی کباری عضو علی البدل کمیته سازش