اعضای کمیته سازش

ليست اعضاي هیئت سازش كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

 

عکس

نام و نام خانوادگی سمت

به نمایندگی از

 sazesh1

آقای محمد وطن‌پور

عضو اصلی کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
آقای علیرضا طالبی نمین عضو اصلی کمیته سازش مدیریت نظارت برنهادهای سازمان بورس و اوراق بهادار
آقای علی‌اکبر ایرانشاهی عضو اصلی کمیته سازش

مدیریت نظارت برنهادهای سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو اصلی کمیته سازش شرکت بورس
عضو اصلی کمیته سازش

شرکت فرابورس

 963 خانم آرزو رضایی دبیر کمیته سازش

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

آقای محمدمهدی منتظری ناظر کمیته

معاونت حقوقی سازمان