اعضای کمیته سازش

ليست اعضاي هیئت سازش كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

 dr-asadi آقای دکتر غلامحسین اسدی عضو کمیته سازش
  آقای بهروز امیدعلی عضو کمیته سازش
 babagolzadeh آقای عباس باباگل زاده عضو کمیته سازش
 1مایلی آقای محمدرضا مایلی عضو کمیته سازش
 sazesh1 آقای محمد وطن‌پور عضو کمیته سازش
 963 خانم آرزو رضایی دبیر کمیته سازش
 آقای حسین زارع نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار