طرح شکایات

* اگر به‌عنوان یک شاکی حقیقی طرح شکایت می‌کنید، گزینه ثبت شکایت شخص حقیقی و در صورتی که به‌عنوان شاکی حقوقی طرح شکایت می‌کنید، گزینه ثبت شکایت شخص حقوقی را کلیک نمایید.

* پس از ثبت اطلاعات شکایت، سیستم جهت پیگیری شکایت ثبت شده، کد رهگیری را نمایش می‌دهد. پس از آن کلیه پیگیری‌های شاکی نسبت به شکایت ثبت شده، بر اساس کد مذکور و کد ملی و شناسه ملی شاکی صورت می‌پذیرد.

 

در هنگام ثبت شکایت، به نکات زیر توجه فرمایید:

* ورود اطلاعات ستاره‌دار، الزامی است.

* سایز هر فایل پیوستی نباید بیش از ٥ مگا بایت باشد.

* درج اطلاعات در کلیه قسمت‌های متنی با زبان فارسی انجام می‌شود.

* طبق تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل “فرآیند سازش در کانون‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار” مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، هزینه اولیه طرح شکایت مبلغ دو میلیون ریال تصویب گردیده که لازم است قبل تکمیل فرم  به شماره حساب ۱۰۱٫۲٫۴۲۲۸۸۱۰٫۱بانک اقتصاد نوین بنام کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
یا به شماره کارت مجازی۶۲۷۴۱۲۱۱۵۵۶۴۲۴۳۲ واریز گردد و فیش آن بارگذاری شود.

 


icon-h1  icon-h2